Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

Төв орон нутгийн байгууллага

Төв орон нутгийн байгууллага

Аймаг, дүүрэг Facebook хаяг
1 Архангай https://www.facebook.com/Архангай ЭМНДХ
2 Баян-Өлгий https://www.facebook.com/Баян-Өлгий ЭМНДХ
3 Баянхонгор https://www.facebook.com/Баянхонгор ЭМНДХ
4 Булган https://www.facebook.com/Булган ЭМНДХ
5 Говь-Алтай https://www.facebook.com/Говь-Алтай ЭМНДХ
6 Дорноговь https://www.facebook.com/Дорноговь ЭМНДХ
7 Дорнод https://www.facebook.com/Дорнод ЭМНДХ
8 Дундговь https://www.facebook.com/Дундговь ЭМНДХ
9 Завхан www.ndaatgal.za.gov.mn
10 Өвөрхангай https://www.facebook.com/Өвөрхангай ЭМНДХ
11 Өмнөговь https://www.facebook.com/Өмнөговь ЭМНДХ
12 Сүхбаатар https://www.facebook.com/Сүхбаатар аймаг ЭМНДХ
13 Сэлэнгэ https://www.facebook.com/Сэлэнгэ ЭМНДХ
14 Төв https://www.facebook.com/Төв ЭМНДХ
15 Увс https://www.facebook.com/Увс ЭМНДХ
16 Ховд https://www.facebook.com/Ховд ЭМНДХ
17 Хөвсгөл https://www.facebook.com/Хөвсгөл ЭМНДХ
18 Хэнтий https://www.facebook.com/Хэнтий ЭМНДХ
19 Дархан-Уул https://www.facebook.com/Дархан-Уул ЭМНДХ
20 Орхон https://www.facebook.com/Орхон ЭМНДХ
21 Говьсүмбэр https://www.facebook.com/Говьсүмбэр ЭМНДХ
Дүүрэг
1 Багахангай https://www.facebook.com/Багахангай дүүргийн ЭМНДХ
2 Багануур https://www.facebook.com/Багануур дүүргийн ЭМНДХ
3 Баянгол https://www.facebook.com/Баянгол дүүргийн ЭМНДХ
4 Баянзүрх https://www.facebook.com/Баянзүрх дүүргийн ЭМНДХ
5 Налайх https://www.facebook.com/Налайх дүүргийн ЭМНДХ
6 Сүхбаатар https://www.facebook.com/Сүхбаатар дүүргийн ЭМНДХ
7 Сонгинохайрхан https://www.facebook.com/Сонгинохайрхан дүүргийн ЭМНДХ
8 Хан-Уул https://www.facebook.com/Хан-Уул дүүргийн ЭМНДХ
9 Чингэлтэй https://www.facebook.com/Чингэлтэй дүүргийн ЭМНДХ
Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Асуулт хариулт
Асуулт:
Оюутнууд сургуулийнхаа харьялагдах нутаг дэвсгэрийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хүсэлтээ гаргана
Хариулт:
-Оюутан, суралцагчид хэрхэн шимтгэлээ төлүүлэх вэ? -Оюутан, суралцагчид суралцаж байгаа их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: