Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

Улсын төсвийн хөрөнгөөр Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагын 2017 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан тайлан

Бусад мэдээллүүд
2012 оны 07 сарын 23
Тендер шалгаруулалт/ гэрээний нэр, дугаар: Орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд албан хэрэгцээний автомашин нийлүүлэх, ОНА-12/05 НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА Тендерт ...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг цуцална
Хариулт:
-Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон хүн ажил хөдөлмөр эрхэлж болох уу? -Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг 50-69 хувиар тогтоолго...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: