Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт
Бусад мэдээ мэдээллүүд
2012 оны 09 сарын 10
Баянгол дүүрэг Банкны нэр Дансны дугаар Голомт банк 8-р салбар 1805002406 Төрийн банк 2401112911 Хадгаламж банк 32-р салбар 10510000449 Худалдаа хөгжлийн банк 805-р салбар 499071483 БГД Төрийн сан 200590001 Ула...
2011 оны 09 сарын 30
Ажил олгогчид , Даатгуулагчид болон тэтгэвэр, тэтгэмж авагчид нь нийгмийн даатгалын байгуулагад дараах өргөдөл гомдлыг гаргаж болно. Үүнд 1. Тэтгэвэр анх тогтоолгоход 2. Тэтгэврээ өөрчлөн бодуулах үе 3. Тэтгэмж авахад 4. Нийгмийн даатгалын байгууллага бо...
2011 оны 09 сарын 30
Ажил олгогч байгуулага нь шилжилт хийлгэхдээ тухайн нийгмийн даатгалын хэлтэстээ албан хүсэлтээ гаргаж шилжүүлгээ хийлгэнэ. Заавал даатгуулагчийн хувьд ажлаас гарсан тохиолдолд нийгмийн даатгалын дэвтэрт халагдсан тухай тушаалын бичилтийг хийлгэсний дар...
2011 оны 09 сарын 30
Нэг. Ямар төрлийн лавлагааг та нийгмийн даатгалын байгууллагаас авах боломжтой вэ? -Нийгмийн даатгалын байгууллагын архивын баримтаас иргэд, байгууллагын хүсэлтээр дараах лавлагааг олгоно. Үүнд: 1991-1994 онд ажил олгогч байгууллага нийгмийн даатгалд шимт...
2011 оны 09 сарын 30
Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Монгол Улсын бүртгэлд бүртгүүлэн гэрчилгээ авснаас хойш иргэнтэй хөдөлмөрийн болон хөлсөөр ажиллах, ажил гүйцэртэх гэрээ байгуулан ажлын байраар ханган цалин хөлс олгосон тохиолдолд нийгмийн даатгалд заавал даатгуулах үүрэгтэй. ...
Асуулт хариулт
Асуулт:
“Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль” мөрдсөнөөс хойш баримт бичгээ бүрдүүлж чадалгүй нас барсан иргэдийн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулах боломжтой
Хариулт:
/ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцохтой холбогдсон иргэдийн асуултад хариулт/ Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь цалингийн сан...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: