Үндсэн цэс
Шилэн данс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Өөрөө хүсвэл өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгож болно
Хариулт:
-Улсад нийтдээ 26 жил ажилласны дотор Улсын циркт зэрлэг амьтан сургаж тоглуулагчаар 18 жил ажилласан. Гэхдээ 60 хүрээгүй байгаа учир өндөр насны тэтг...
Санал асуулга

“Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам” шинэчлэгдлээ

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн 2011 оны 03 тоот тогтоолоор “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ыг шинэчлэн батлан мөрдүүлж байна. Энэ журмын талаар, ер нь даатгуулагч эмийн үнийн хөнгөлөлтийг хэрхэн эдлэх талаар НДЕГ-ын Эрүүл мэндийн даатгалын хяналт, санхүүжилтийн газрын дарга Ц.Ганцэцэгтэй ярилцлаа.

 


1.    “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам” шинэчлэгдсэн байна. Яагаад шинэчлэх болсон бэ?

 Стандартчилал, хэмжил зүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 13 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS5260:2011” стандартыг шинэчлэн, уг стандартаар эмийн сангийн заавал мөрдөх нормативыг шинэчлэн баталсан. Мөн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн 2011 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 02 тоот тогтоолоор “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт, хөнгөлөх хувь, хэмжээ“-г шинэчлэн баталсан юм. Эдгээр шинэчлэгдсэн стандарт, жагсаалтыг мөрдөхтэй холбоотойгоор, түүнчлэн даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлэх зорилгоор “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ыг шинэчилсэн болно.

2.  Журам шинэчлэгдсэнээр ямар ямар асуудлыг шийдвэрлэсэн бэ?

Журам шинэчлэгдсэнээр Монгол Улсын “Эмийн  санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2011” стандартад заавал мөрдөхөөр заасан норматив болох эмийн сангийн хүн хүчний хангамж, эмийн сангийн тавилга, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, эмийн сангийн өрөө тасалгааны хэмжээ, эмийн сангийн байрны хаяг, таних тэмдэг зэргийг мөрдөн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмийн сангаар дамжуулан эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээг даатгуулагчдын эрэлт, шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн түвшинд хүргэх, даатгуулагчдад эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, тэднийг мэдээллээр хангах, эмийн сангууд төлбөр тооцоог заавал кассын машин, бар кодын машинаар хийх ингэснээр даатгуулагчаас илүү төлбөр төлүүлэх, өндөр үнэтэй эм худалдах зэрэг зөрчлөөс урдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалтад тавих хяналтыг сайжруулах, сангийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах нөхцөл бүрдэх юм.

3.    Эмийн үнийн хөнгөлөлт гэж юу вэ?

Эмийн үнийн хөнгөлөлт гэдэг нь даатгуулагч өрх, сум, багийн эмчийн жороор зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад заасан эмийг эмийн сангаас худалдан авсан тохиолдолд эмийн үнийн тодорхой хувийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлж даатгуулагчид хөнгөлөлттэй үнээр эм авах эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний нэг төрөл юм.

4.    Даатгуулагч гэдэгт ямар ямар хүмүүсийг хамааруулж ойлгох вэ?

 Даатгуулагч гэдэгт Иргэний эрүүл мэндийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулж, шимтгэлээ төлсөн бүх хүмүүс хамаарна. Тухайлбал, цалин хөлснөөсөө сар бүр шимтгэлээ төлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, шимтгэлээ өөрөө төлж байгаа хувиараа хөдөлмөр эрхэлгчид, шимтгэлээ өөрөө эсхүл Хүний хөгжил сангаас төлүүлж байгаа малчид, оюутан суралцагчид, тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд, төр шимтгэлийг нь хариуцан төлдөг 16 хүртэл насны хүүхдүүд, тэтгэврээс өөр мөнгөн орлогогүй иргэд, хүүхдээ асарч байгаа эхчүүд, хугацаат цэргийн албан хаагчид, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу  тэтгэвэр авч байгаа иргэд хамаарах юм.

5.    Даатгуулагч эмийн үнийн хөнгөлөлтийг бүх эмийн  сангуудаас авч болох уу?

Нийслэл, аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зөвшөөрөл олгосон, нийгмийн даатгалын байгууллагатай гэрээтэй, эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эрх бүхий эмийн сангаас даатгуулагч хөнгөлөлттэй үнээр эм авч болно. Эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн сан нь өөрийн хаягийн хэсэгт “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмээр үйлчилнэ” гэсэн тодотголыг  байрлуулах үүрэгтэй.

6.    Даатгуулагч  үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийг өөрийн нутаг дэвсгэрийн харъяа эмийн сангаас авах ёстой юу?

Даатгуулагч нь  хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлэх эмийн жорыг харъяалах өрх, сум, багийн эмчээр бичүүлж, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ өөр аймаг, дүүрэг, суманд төлснөөс үл хамааран оршин суугаа нутаг дэвсгэрт байрлах даатгалын гэрээ бүхий аль ч эмийн сангаар үйлчлүүлж хөнгөлөлттэй үнээр эм авах эрхтэй. Тухайлбал, Налайх дүүрэгт амьдардаг даатгуулагчийн ажилладаг компани нь  Хан-Уул дүүрэгт байрлалтай, тус дүүрэгт шимтгэлээ төлсөн ч гэсэн Налайх дүүргийнхээ даатгалын гэрээ бүхий эмийн сангаас хөнгөлөлттэй үнээр эм авах боломжтой.

7.    Ямар ямар эмийг хөнгөлөлттэй үнээр олгодог вэ?

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд зааснаар Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн тогтоолоор “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт, үнэ, хөнгөлөх хувь, хэмжээ”-г баталдаг. Энэхүү жагсаалтад заасан эмийг хөнгөлттэй үнээр авч болно. Одоо мөрдөж буй жагсаалтыг тус Зөвлөлийн 2011 оны 02 тоот тогтоолоор шинэчлэн баталсан бөгөөд уг жагсаалтад олон улсын нэршлээр 132, худалдааны нэршлээр 339 эмийг хөнгөлттэй эмээр олгохоор баталсан байгаа.

8.    Хөнгөлттэй эмээр олгох эмийн жагсаалтын талаарх мэдээллийг хаанаас авч болох вэ?

Эмийн үнийн хөнгөлөлт олгох эрх бүхий эмийн сангууд нь “Даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт, үнэ, хөнгөлөх хувь, хэмжээ”-г иргэд, даатгуулагчдад харагдахуйц газар ил, тодоор бичиж байрлуулсан байх үүрэгтэй. Мөн Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын www.ndaatgal.mn веб сайтнаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт, нийслэлийн дүүргүүд, аймгуудад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлж буй эмийн сангуудын хаяг, байршлын мэдээлэл, холбоо барих утасны дугаарыг авах боломжтой.

Хөнгөлөлттэй эмээр үйлчлүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг даатгуулагчид өрх, сум, багийн эмч нар мөн өгөх үүрэгтэй.

9.    Даатгуулагч өөрийн санаачлагаар авахыг хүссэн эмээ өрх, сум, багийн эмчээр бичүүлж эмийн үнийн хөнгөлөлт эдэлж болох уу?

Болохгүй. Өрх, сум, багийн эмч нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жорыг өвчний учир тусламж, үйлчилгээ авах шаардлагатай даатгуулагчид  Монгол Улсын MNS 5376:2008 стандартыг баримтлан бичиж олгоно.

10. Нэг удаагийн жороор хэдэн эм бичүүлэх боломжтой вэ?

 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийг энгийн эмийн жорын маягтад бичнэ. Эмийн жорын нэг маягт дээр 3-аас илүүгүй нэр төрлийн эмийг эмийн ерөнхий нэршлээр бичсэн байх шаардлагатай.

11. Үнийн хөнгөлөлтөд хамаарах эмийн жор нь хэд хоногийн тунгаар бичигдэх ёстой вэ?

Эмч нь тухайн өвчин эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээний удирдамжийг баримтлан эмийн жорыг нэг удаад 5 хүртэл хоногийн тунгаар бичнэ.  Харин шинэ журмаар удаан хугацаагаар хэрэглэгдэх, тухайлбал уналт таталтын эсрэг, дааврын, цусны даралт, салга өвчин эмчлэх, сэтгэцийн эмгэгт хэрэглэх, чихрийн шижин эмчлэх, бамбай булчирхайн даавар, элэг цусны үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах эм, бэлдмэлийг 30 хүртэлх хоногийн тунгаар бичиж болохоор зохицуулсан.

12. Эмчийн бичсэн жороор эмийн үнийн хөнгөлөлт авахад уг жор нь хэдий хугацаанд хүчинтэй байх вэ?

Эмчийн жор нь бичигдсэн өдрөөс эхлэн 10 хоногийн хугацаанд хүчинтэй.

13. Даатгуулагч хөнгөлөлттэй үнээр эм авахын тулд ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

Даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлснийг баталгаажуулсан эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээг харъяалах өрх, сум, багийн эмчийн бичсэн жорын хамт авч очоод эмийн үнийн хөнгөлөлт олгох эрх бүхий эмийн сангаас хөнгөлөлттэй үнээр эм авах боломжтой.

14. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнэд дунджаар ямар хэмжээгээр хөнгөлөлт үзүүлдэг вэ?

 Худалдааны нэршлээр 339 нэр төрлийн эмийн үнэд хөнгөлөлт үзүүлдэг. Эмийн үнийн хөнгөлөлт эм бүрт харилцан адилгүй байгаа, үнийн хөнгөлөлтийг хувиар авч үзвэл хамгийн өндөр нь 93 хувиар, мөнгөн дүнгээр авч үзвэл 18000 төгрөгөөр хөнгөлөх эмүүд бий. Тэгээд үүнээс доош хэмжээгээр хөнгөлнө. 

15. Эмийн сангийн үйлчилгээнд даатгуулагч хяналт тавьж болох уу?

Энэ асуулт хамгийн чухал асуулт. Учир нь даатгуулагч эмийн үнийн хөнгөлөлт эдлэх эрхийнхээ дагуу эмийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих ёстой. Тухайлбал, Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлөөс тогтоосон эмийн үнийн дээд хязгаарыг баримтлахгүйгээр илүү өндөр үнээр эм худалдаалж байгаа эсэх, эмийн үнийн төлбөр тооцоог кассын машин, бар кодын машингүйгээр шууд бэлэн мөнгөөр хийж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, хууль, журам зөрчсөн, шаардлага хангаагүй эмээр үйлчилсэн эмийн сангийн талаар мэргэжлийн хяналтын болон нийгмийн даатгалын байгууллагад хандан мэдээлэл өгч, эрх ашгаа хамгаалуулах ёстой. 

16.  Ер нь эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн сангуудад тавих шаардлага, норм, норматив байх ёстой биз дээ?

Тийм ээ. Ярилцлагынхаа эхэнд энэ талаар дурдсан. Дахин тайлбарлая гэж бодож байна. Эмийн сангууд  эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2011 стандартыг хангасан байх шаардлагатай. Энэхүү стандартаар эмийн санд заавал мөрдөх норматив гэж тогтоосон. Тухайлбал, хүн хүчний хангамж, эмийн сангийн тавилга, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт /хөргөгч, кассын машин, бар кодын машин, компьютер гэх зэрэг/, өрөө тасалгааны хэмжээ, хаяг, таних тэмдэг зэрэг болно. Өөрөөр хэлбэл энэхүү нормативыг мөрдөж байгаа эсэхэд Эрүүл мэндийн газар, нийгмийн даатгалын байгууллагууд хяналт тавихаас гадна эмйин сангийн үйл ажиллагаанд даатгуулагч өөрөө хяналт тавьдаг байх, мөн нийгмийн даатгалын байгууллага эмийн сан хоорондын төлбөр тооцоог түргэн шуурхай болгох зорилгоор эмийн сангууд даатгуулагчидтай эмийн үнийн төлбөр тооцоог заавал кассын болон бар кодын машинаар хийж байхаар “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-аар зохицуулсан болно.

17. Нийгмийн даатгалын байгууллага улсын хэмжээнд хэдэн эмийн сантай харилцаж байна вэ?

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь улсын хэмжээнд зөвшөөрөл бүхий  417 эмийн сан, үүнээс нийслэлд 29, аймаг, орон нутагт 388 эмийн сантай даатгалын гэрээний дагуу даатгуулагчид эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

18. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жилдээ хичнээн даатгуулагч эмийн үнийн хөнгөлөлт эдэлж байгаа бэ?

 2010 оны жилийн эцсийн байдлаар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 567,4 мянган даатгуулагч эмийн үнийн хөнгөлөлт эдэлсэн бөгөөд эдгээр даатгуулагчдын эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардалд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 2045,2 сая төгрөг зарцуулсан. Харин энэ онд 830,0 гаруй мянган даатгуулагчийн эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардалд 3066,1 сая төгрөг зарцуулахаар төлөвлөсөн болно. Мөн энэ жилийн хувьд нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас 25 эмийн санд шинээр зөвшөөрөл олгосон бөгөөд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох санхүүжлтийн эх үүсвэрийг Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар баталснаар эдгээр эмийн сангууд даатгуулагчид эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх боломж бүрдэж байна.

 

--- о О о ---

Бусад мэдээллүүд
2012 оны 07 сарын 26
Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 247 дугаар тушаалаар “Чанар, нөөц нь тогтоогдсон рашаан ус, шавар, байгалийн бусад хүчин зүйлийг түшиглэсэн сувиллын үзүүлэх тусламж үйлчилгээний журам”-ыг шинэчлэн баталлаа. Энэхүү жу...
2011 оны 10 сарын 17
1. Иргэдэд Хүний хөгжил сангийн хишиг, хувийг ямар журмаар олгож байна вэ? Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн дагуу иргэдэд Хүний хөгжил сангаас хишиг, хувь хүртээх ажлыг Засгийн газрын 2010 оны 347 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол Улсын иргэн хишиг, ...
2011 оны 10 сарын 17
1. Иргэний эрүүл мэндийн даатгал гэж юу вэ ? Иргэний эрүүл мэндийн даатгал нь даатгуулагч эрүүл мэндийн эрсдэлд орох үед санхүүгийн дэмжлэг авах зорилгоор өөрөө болон ажил олгогч, төрөөс хуульд заасан журмын дагуу даатгалын шимтгэл төлж, даатгалын санг бүрдүү...
2014 оны 05 сарын 01
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалтын програмд 2014 оны 5 сарын 1-нээс эхлээд дараах өөрчлөлт орлоо. Диклофенак 75мг №10 байсан нь №20 Эналаприл 5мг №30 байсан нь №20 Эналаприл 10мг №30 байсан нь №20 Эналаприл 20м...
Сэтгэгдэл
Видео мэдээ
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: