Үндсэн цэс
Шилэн данс
Санал асуулга
Худалдан авах гэрээ
Шинэ мэдээ
2016 оны 12 сарын 01
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа байгууллагуудын дунд энэ сарын 24-27-ны өдрүүдэд " ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 2016" спортын арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээнд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий...
2016 оны 11 сарын 22
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн даатгалын тухай хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, багаар ажиллах чадварыг сайжруулах, бүтээлч хандлагыг төлөвшүүлэх, чадавхижуулах чиглэлд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зори...
2016 оны 11 сарын 21
“Монголын мэргэшсэн циркчдийн холбоо” Төрийн бус байгууллагын харъяа чөлөөт уран бүтээлчдэд “Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн мэдлэг олгох сургалт”-ыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтыг Нийгмийн ...
2016 оны 11 сарын 15
Огноо: 2016 оны 11 дүгээр сарын 15 Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны 11:00 цаг Тендер шалгаруулалтын нэр: “ЭРҮҮЛ МЭНД, Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан с...
2016 оны 11 сарын 15
/2016 оны II улирлын байдлаар/ Хяналт шалгалтын газар нь “Нийгмийн даатгалын тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангуулах, сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын зарцуулалтанд хяналт шалгалт хийх, мэргэжил арга зүйн туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, дүгнэлт га...