Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Шинэ мэдээ
2017 оны 01 сарын 17
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Нийгмийн даатгалын тухайхууль тогтоомжийн мэдлэг олгох ээлжилт сургалтыг энэ сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд нийслэл, дүүргийн эрүүл мэнд,нийгмийн даатгалын газар, хэлтэс болон БНСУ дахь Хөдөлм...
2017 оны 01 сарын 17
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Нийгмийн даатгалын тухайхууль тогтоомжийн мэдлэг олгох ээлжилт сургалтыг энэ сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд нийслэл, дүүргийн эрүүл мэнд,нийгмийн даатгалын газар, хэлтэс болон БНСУ дахь Хөдөлм...
2017 оны 01 сарын 16
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны “Аян зохион байгуулах тухай” А/319 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/11 дүгээр тушаалаар 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 201...
2017 оны 01 сарын 12
ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ БҮХИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ 2016 ОНЫ ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ ТУХАЙ 2017.01.11 Улаанбаатар хот Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь эрүүл мэндийн байгууллагуудтай 2016 онд байгуулсан “Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх...
2016 оны 12 сарын 28
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 33 тоот тогтоолоор нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн чөлөөт үлдэгдлээс арилжааны банкуудад байршуулсан мөнгөн хадгаламжийн нэг жилийн хүүгийн хэмжээг 15.0 хувиас доошгүй байх...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт үнэ төлбөргүй орох эрхээр урамшуулна
Хариулт:
-Эрүүл мэндийн даатгал төлсөн хэрнээ ямар нэгэн тусламж үйлчилгээ аваагүй хүмүүст урамшуулал олгох зохицуулалт байна уу? -Дараалсан гурван жилийн хуг...
Санал асуулга