Үндсэн цэс
Шилэн данс
Санал асуулга
Худалдан авах гэрээ
Шинэ мэдээ
2016 оны 09 сарын 30
Тэртээ 1942 онд дөрөвхөн орон тоотой байгуулагдсан нийгмийн даатгалын байгууллага өнөөдөр 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүрэгт 32 газар, хэлтэстэй 1500 гаруй албан хаагчтай төрийн захиргааны хүчирхэг том байгууллага болон хөгжиж байна. Улсын хэмжээнд 41.0 мянган ажи...
2016 оны 09 сарын 19
2016.09.16 Эрүүл мэнд, спортын сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны А/252/А74 тоот хамтарсан “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, х...
2016 оны 09 сарын 09
2016 оны 9дүгээрсарын 9 Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 53 тоот тогтоолоор шинэчлэн баталсан “Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого /2015-2030/”-д Монгол Улс 2030 он хүртэл хугацаанд тэтгэврийн олон давхаргат тогтолцоонд шилжихэ...